Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No:1)" ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına Gümrük İdareleri'nde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisine haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi gerektiği ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir. Söz konusu Tebliğ'in Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'ne Kaydolma ve Bilgileri Güncel Tutma Zorunluluğu başlıklı 4.Maddesi hükmü gereğince, kayıtların yapılmış olması gerektiği, uygulamaya “Bilge” kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğ'in 5. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesinin gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan "Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yükümlü Kılavuzu"na http://risk.gtb.gov.tr/ adresinden ulaşılabildiği bildirilmiştir. Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunarız.

DUYURULAR
ETKİNLİK TAKVİMİ

Online Ziyaretçi
31592

Toplam Ziyaretçi
494635Hakkımızda

dinartso@tobb.org.tr

(0272) 353 6064

Üçlerce Mh. 03400 Dinar/Afyonkarahisar

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dinar TSO e-postalarına abone olun. Dinar TSO haberlerinin, özel tekliflerinin ve ürün duyurularının gelen kutunuza doğrudan teslim edilmesi için e-posta adresinizi giriniz.

Hızlı İletişim

2020 © DİNAR TSO - Tüm Hakları Saklıdır.