KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ

SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”

 

Proje Başvuru Tarihleri;  24 Nisan - 22 Haziran 2018

NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler başvurabilecektir.

Not: Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir. KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı il bilgisi, imalat yerinin bulunduğu ilden farklı olan işletmeler önce kaydını imalat yerindeki KOSGEB Müdürlüğüne aldırmalıdır. Matriste yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri tüm illerde başvurabilecektir.

 

2018 / 01 KOBİGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEK SEKTÖRLER

Başvuracak imalat sanayi işletmelerinin aşağıdaki "İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi"ndeki il sektör eşleşmesine uygun olması gerekmektedir.

Not (istisnalar):

1- Yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren (altta belirtilen) işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

NACE 21 - Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

NACE 26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

NACE 30.3 - Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

2- NACE 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

AFYONKARAHİSAR: 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

AFYONKARAHİSAR: 10 Gıda ürünlerinin imalatı

AFYONKARAHİSAR: 25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

AFYONKARAHİSAR: 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

AFYONKARAHİSAR: 31 Mobilya imalatı

Projeler aşağıda ki stratejilerden birini veya birkaçını seçerek proje hazırlayacaklardır.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun

olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

DESTEK ÜST LİMİTİ;

Geri ödemesiz 300.000 TL         Geri ödemeli 700.000 TL      Toplam 1.000.000 TL

 

Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

· Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

· Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

· Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

· Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.

· Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

· Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

DUYURULAR
ETKİNLİK TAKVİMİ

Online Ziyaretçi
28838

Toplam Ziyaretçi
478669Hakkımızda

dinartso@tobb.org.tr

(0272) 353 6064

Üçlerce Mh. 03400 Dinar/Afyonkarahisar

Yeniliklerden Haberdar Olun!

Dinar TSO e-postalarına abone olun. Dinar TSO haberlerinin, özel tekliflerinin ve ürün duyurularının gelen kutunuza doğrudan teslim edilmesi için e-posta adresinizi giriniz.

Hızlı İletişim

2020 © DİNAR TSO - Tüm Hakları Saklıdır.